วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Android app : 3G On-Off menu เปิดปิดการใช้ 3G

3G On-Off menu แอพนี้ทำหน้าที่เป็น Short cut เมื่อเปิดเข้าไป ก็จะเป็นการเข้าเมนูการใช้งาน Data ของเครื่อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม