วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แจก Tablet,อนาคตการศึกษาของเด็กไทย

คอลัมน์นี้ไม่ได้ต้องการหวังผลให้เกิดความแตกแยก หรือว่ามุ่งเน้นไปที่เรื่องการเมืองแต่อย่างไร แต่อยากจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของสังคม เทคโนโลยี และการศึกษาในบ้านเรา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม