วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

EU และ ยุติธรรมสหรัฐ อนุมัติการซื้อ Motorola ของ Google

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ motorola ของ Google เรียบร้อยแล้ว
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม