วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

Google ประกาศจะเปิดตัว Google Nexus tablet ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

ประกาศความเป็นคู่แข่งของเหล่าบรรดา Tablet ต่างๆด้วยการประกาศออกมาเพื่อขอแย่งชิงตลาดด้าน Tablet กับการที่ Google ได้ออกมาแจ้งว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้านี้ Google จะเปิดตัว Google Nexus tablet ใหม่ล่าสุดที่เป็นของ Google เอง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม