วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SocialEyes ฟรี”วิดีโอแชท”บนเฟซบุ๊ค

SocialEyes เริ่ม ต้นด้วยพนักงาน 10 คนด้วยเงินสนับสนุนในการพัฒนาแอพฯดังกล่าว 5 ล้านเหรียญฯ (ประมาณ 150 ล้านบาท) โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่มาจากบริษัท Ignition Partners ซึ่ง SocialEyes มองเห็นโอกาสของธุรกิจจากการให้บริการวิดีโอแชทแบบสดๆ และบริการบันทึกข้อความวิดีโอ (video messages) กับสมาชิก Facebook ที่มีมากกว่า 500 ล้านรายในปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้ใช้บริการเฉลี่ยจะมีเพื่อนอยู่ประมาณ 150 คน ในส่วนของบริการวิดีโอแชทที่เปิดให้ฟรีจะสามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้ 3 6 คนพร้อมกัน แม้โปรแกรมจะเปิดช่องให้ได้ถึง 9 คนก็ตาม ซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการประชุมผ่านระบบวิดีโอแชทในแบบประชุมลับ (secret group), แบบกลุ่มเปิด (open group) หรือกลุ่มทำงานร่วมกัน (work group) ก็ได้ คู่แข่งสำคัญของ SocialEyes ก็คือ Skype และ Umi ของ Cisco Systems ที่ให้บริการการสนทนาผ่านระบบวิดีโอสำหรับผู้บริโภค และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ แต่ทั้งคู่ไม่ได้ให้บริการบน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม