วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

Google ทำเสียชื่อ Don’t DO Evil ใครมีเว็บดัง ๆ ระวังไว้

สำหรับ Google ที่มีนโยบายที่เรียกว่า tfinish not to Do Evil หรือ ดำเนินธุรกิจแบบไม่ชั่วร้ายนั้น อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้ว ซึ่งกรณีนี้เป็นอุธาหรณ์สำหรับคนที่มีเว็บที่รวมข้อมูลทางธุรกิจ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม