วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

GWorld wide web Gpad Extreme 7.0 – จีเนท Gpad Extreme 7.0

GNet Gpad Extreme 7.0 จีเนท Gpad Extreme 7.0 ข้อมูลทั่วไป GNet Gpad Extreme 7.0 จีเนท Gpad Extreme 7.0   เปิดตัวครั้งแรก 18 มกราคม 2012 (สยามโฟนฯ) ออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2012 (มกราคม 55) ราคาแท็บเล็ต GNet Gpad Extreme 7.0 - ราคาเปิดตัว บาท (ยังไม่ระบุ) * ข้อมูลตัวเครื่อง (Spec) จอแสดงผล (ไม่ระบุ) (ไม่ระบุจำนวนสี) ระบบสัมผัส Multi-Touch - ความละเอียด (ไม่ระบุ) พิกเซล กว้าง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม