วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แชร์ WiFi แบบสาวก Android ด้วย QR Code ไม่ต้องพิมพ์ SSID และ Passsword

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหม

เพื่อความปลอดภัยของ WiFi ที่บ้านหรือที่ร้านต้องซ้อน SSID หรือตั้ง Pa...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม