วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รอม SAMSUNG GALAXY COOPER ROM ICS Stock v2 4.0.3

เป็นรอมของคุณ Rushabh25   ทำมาให้ใช้กันระหว่างรอ 4.0.3 หรือ ICS/CM9 ฟีเจอร์ -Depending on 4.0.3 (lol no:-P we all know how i did it its 2.3.6 themed 4.0.3) -ICS look -ICS Transistion Effects -ICS Platlogo(Try tapping Android version in settings!) -ICS Wallpapers(Replaced Stock Wallpapers ) -ICS icons -ICS Ringtones + Stock -ICS Notifiations + Stock -ICS Alarms + Stock -Ics clock  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม