วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Android App : Cartoon Camera ถ่ายรูปออกมาเป็นภาพวาด

Cartoon Camera แอพที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว จะได้ภาพที่ดูเหมือนภาพวาด ภาพที่ออกมาจะเหมือนภาพสีน้ำหรือ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม