วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แทรฟฟิกท่องเว็บทั่วโลกของ iPad แค่ 1%

อย่างไรก็ตาม จากรายงานฉบับดังกล่าว หากพิจารณาให้ลึกลงไปยังพบอีกด้วยว่า แทรฟฟิกจากการท่องเว็บด้วยแท็บเล็ตจากทั่วโลกมีส่วนแบ่งอยู่แค่ 0.95% เท่านั้น และแทรฟฟิกที่เกิดขึ้นนี้ประมาณ 96.8% มาจาก iPad ซึ่งหากเทียบกับของ Web Analytics ที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว iPad อย่างเดียวครองส่วนแบ่งแทรฟฟิการท่องเว็บทั่วโลกมากกว่า 1% และเฉพาะในสหรัฐฯ ประมาณ 2.1% สำหรับเปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกเว็บที่เหลือมาจากคู่แข่งอย่าง Samsung, Motorola และ RIM ทั้งนี้ทาง Web Applications ได้เปิดเผยว่า ข้อมูลทีทางบริษัทรวบรวมมาได้นั้น มาจากเครือข่ายเว็บไซต์ต่าๆ ที่ร่วมมือกับบริษัท และมีการเก็บไฟล์บันทึกไคลเอ็นต์ที่ใช้ในการเยี่ยมชม โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับการประมวลผลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ประมาณ 160 ล้านต่อเดือน ข้อมูลที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้แท็บเล็ตท่องเว็บ โดยเฉพาะ iPad ซึ่งคาดว่า ในปี 2012 เมื่อ iPad 3 ออกมา ส่วนแบ่งการท่องเว็บจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (สมาร์ทโฟน + แท็บเล็ต จะครองส่วนแบ่งแทรฟฟิการท่องเว็บอยู่ที่ 5%) ข้อมูลจาก: ARIP  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม