วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Nokia เปลี่ยนลุคใช้ฟ้อนต์ใหม่ Nokia Pure แทน Nokia Sans

การมาของ Elop ได้เปลี่ยนโนเกียที่ทำให้โลกตะลึงมาแล้ว และก็ยังคงเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องล่าสุดโนเกียยุคใหม่ได้ เปลี่ยน แบบอักษรและสร้างตราสินค้าใหม่ จากเดิมที่ใช้แบบอักษร Nokia Sans เปลี่ยนเป็น Nokia Pure และเปลี่ยนตราสินค้า(branding) ใหม่เป็น Beauty in supreme usability แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแบบอักษรและสร้างตรา สินค้าใหม่จริง โนเกียได้ทำการอธิบายมากกว่า 800 คำ ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และแบบอักษรก็ได้อธิบายถึงส่วนรวมของคำว่า Beauty in supreme usability ด้านล่างเป็นแบบอักษร Nokia Pure ในแบบต่างๆ เปรียบเทียบกัน ที่มา : winphoclub เรียบเรียง : Flashfly  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม