วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลสำรวจเผย คนใช้ Android มากสุดใน “ห้องนํ้า”

ผลสำรวจจากบริษัท 11mark ที่ทำกับผู้เข้าร่วม 1,000 ราย ปรากฎว่า 75% ของชาวมะกันใช้สมาร์ทโฟนขณะอยู่ในห้องน้ำ ในขณะที่หนึ่งในสี่ยอมรับว่า ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำจะต้องมีมือถือติดตัวเข้าไปด้วย 63% รับสายในห้องน้ำ และ 41% โทรหาคนอื่น 38% ท่องเน็ต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะทำขณะนั่งส้วม ผลการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ จากห้องเล็กๆ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวสุดๆ ในปัจจุบันมันไม่ใช่อีกแล้ว 11mark เปิดเผยว่า หลายคนแชทกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนขณะนั่งส้วม อย่างไรก็ดี พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในห้องน้ำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มผู้ที่เริ่มมีอายุมาก ซึ่งนอกจากทางบริษัทจะสำรวจพฤติกรรมการใช้แล้ว ยังได้มีการแบ่งกลุ่มตามระบบปฎิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ใช้อีกด้วย โดยพบว่า 87% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android จะใช้มือถือในห้องน้ำ ในขณะที่ผู้ใช้ BlackBerry จะตามมาติดๆ อยู่ที่ 84% และรั้งท้ายเป็น iPhone ที่ผู้ใช้ประมาณ 77% ที่ใช้ iPhone ในห้องน้ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำสำรวจครั้งนี้จะมีอายุระหว่าง 19 35 ปี ซึ่งจากรายงานสรุปข้างต้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่น่าสนใจอีกด้วย อาทิ กิจกรรมที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในห้องน้ำคือ อ่านข้อความ และรับสาย ตามด้วยส่งข้อความ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม