วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำไม MS ไม่ใช้ WP7 กับ”แท็บเล็ต”?

Lees กล่าวว่า  เรามองแท็บเล็ตเป็นพีซีชนิดหนึ่บ เราต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาเคยทำได้บนพีซี สามารถทำได้บนแท็บเล็ตด้วย อย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก การใช้ไดรฟ์ USB ที่เพียงแค่เสียบเข้ากับพอร์ตบนแท็บเล็ต หรือการที่เราสามารถสั่งพิมพ์งานที่ตองการ ตลอดจน Office ทุกสิ่งอย่างที่ทำได้บน PC ควรทำได้บน Tablet ด้วย Lees ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า Windows 8 จะสามารถทำงานบน SOC (system on a chip) ที่อยู่ในสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังทำนายว่า ในอนาคต สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และพีซีจะถูกรวมอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน (Unified Ecosystem) กลยุทธ์ของ Microsoft คือ รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในระบบนิเวศเดียว และไม่มีระบบนิเวศใหม่ของตัวเอง Andy Lees ผู้บริหารแผนก Windows Phone กล่าวเป็นนัยเหมือนพยายามจะบอกว่า ที่สุดแล้ว Windows 8 คือ โอเอสตัวเดียวที่จะทำงานบนทุกแพลตฟอร์มทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และพีซี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม